Favorites RSS
Събота, 05.01.2019, 16:49

Приоритетите за изграждане на пътната инфраструктура на Република България до 2020 година са разработени в контекста на „Стратегията за развитие на транспортната система на Република България до 2020г.” с цел прецизиране на политиките и визията за развитие на

пълен текст